ฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

ฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

ฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

ฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

ติดต่อเรา

ผู้ประสานงาน : นายปวิตร คตโคตร ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
โทรศัพท์ : 02 590 3175
อีเมล :

ผู้พัฒนาและออกแบบระบบ : นายอรรถพล คุณเศษ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
โทรศัพท์ : 02 590 3175
อีเมล : attapon.k@ddc.mail.go.th